Regulamin newslettera

Regulamin newslettera https://marycrane.pl

 1. Zgoda na otrzymywanie newslettera
  1.1. Poprzez zapisanie się na newsletter firmy https://marycrane.pl, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie regularnych wiadomości e-mail związanych z ofertą firmy.
  1.2. Zapisanie się na newsletter jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania informacji o ofercie firmy.
  1.3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wypisanie się z listy subskrybentów. Link do wypisania się z listy znajduje się w stopce każdej wiadomości e-mail.
 2. Dane osobowe
  2.1. Aby zapisać się na newsletter firmy https://marycrane.pl,użytkownik musi podać swój adres e-mail.
  2.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności firmy https://marycrane.pl.
  2.3. Adresy e-mail subskrybentów nie są udostępniane innym podmiotom.
 3. Treść newslettera
  3.1. Newsletter firmy https://marycrane.pl zawiera informacje na temat nowości w ofercie firmy, promocji, wydarzeń oraz innych informacji związanych z działalnością firmy.
  3.2. Firma https://marycrane.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści newslettera oraz do jego wycofania bez uprzedzenia.
 4. Częstotliwość wysyłania newslettera
  4.1. Newsletter firmy https://marycrane.pl jest wysyłany regularnie, w zależności od ilości nowości w ofercie firmy.
  4.2. Firma https://marycrane.pl zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości wysyłania newslettera bez uprzedzenia.
 5. Odpowiedzialność
  5.1. Firma https://marycrane.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości e-mail otrzymywanych przez subskrybentów.
  5.2. Firma https://marycrane.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieuprawnionego korzystania z danych osobowych subskrybentów przez osoby trzecie.
 6. Zmiana regulaminu
  6.1. Firma https://marycrane.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu newslettera bez uprzedzenia.
  6.2. Aktualna wersja regulaminu newslettera firmy https://marycrane.pl jest dostępna na stronie internetowej firmy.